Kdo chce být ochranářem?

Myšlenka, která už dlouho zrála v hlavách čelnů našeho týmu mohla být konečně zrealizovaná. Ano, projekt Tarsius znovu vzdělává! A tentokrát jsme pokročili ještě o krok dále. Po úspěšných programech pro základní školy a učitele jsme vytvořili program pro střední školy s názvem „Kdo chce být ochranářem?“. Tentokrát jsme se nevěnovali totiž jen nártounům ale celému ekosystému na Boholu.

Než se myšlenka stala realitou nějakou chvíli trvalo. V zájmu navázání dobrých vztahů s místním úřadem zodpovídajícím za vzdělávání useli členové týmu projít celým byrokratickým procesem, který nebyl jednoduchý. Na jeho závěru, 24. května, náš terénní manažer Filip přednesl prezentaci nejvyšším činitelům boholského úřadu zodpovědného za vzdělávání. Všechny naše programy se líbily a náš tým tak získal oficiální podporu pro vzdělávací aktivity prováděné v Bilaru, v místě našeho působení.

Naším prvním cílem v rámci nového vzdělávacího programu byla škola National High School. Po jednáních s ředitelem a učiteli byl program spuštěn 28. června. Trval tři dny a zúčastnlo se ho celkem 165 studentů.

Tentokrát jsme šli dále nejen v množství informací předávaných studentům, ale přikročili jsme také ke zhodnocení přínosu našeho vzdělávacího programu. Studenti dostali dotazník, který vyplnili před naší návštěvou, jeden den po a další dotazník dostanou 3 měsíce po absolvování vzdělávacího programu, abychom věděli, jak si získané znalosti udrželi.

Program s názvem „Kdo chce být ochranářem?“ trvá 4 hodiny a zahrnuje teoretickou a praktickou část. V přednášce se studenti dozvědí o biodiverzitě, důležitosti lesa a zejména dvou významných lesních ekosystému Boholu, tedy mangrovů a lesa pokrývajího vápence (takový les je u nás v Bilaru). Zdůraznili jsme ekologii a význam prostředí, vybraných druhů a jejich vzájemných vztahů, také ochranářské otázky a možnosti řešení environmentálních problémů. Abychom studenty co nejvíce zapojili, následovala praktická část zaměřená na divoká zvířata v těchto dvou ekosystémech.  Na závěr si studenti měli možnost zahrát deskovou hru, inspirovanou Monopoly, zaměřenou na otázky životního prostředí.

Tento program má za cíl rozvinout a rozšířit povědomí o otázkách životního prostředí a potřeby jeho ochrany, zejména prostředí na Boholu a také přimět k jeho citlivého a udržitelnému využívání. Stejně jako v našich předchozích programech i zde jsme se snažili u žáků rozvinou celou škálu schopností, důraz byl kladen na týmovou práci, ale také kritické rozhodování.

Naše vzdělávací aktivity budou pokračovat zase v říjnu na dalších dvou středních školách.

Jak porgram vypadal naživo můžete vidět na našich fotkách. A jaký je výsledek? Sami jsme zvědaví jako dopadne poslední fáze dotazníku. Počkejme, až bude vše zanalyzováno a publikováno. To nám ukáže nejen jak úspěšný byl náš program, ale také přispěje ke zlepšování vzdělávacích aktivit v rozvojových zemích.

Text: Filip Wojciechowski, Milada Řeháková

Foto: Olivier Courtens

  • Zajímá Vás, jak se sledují nártouni v pralese?
  • Přečtete si reportáž doplněnou nádhernými fotografie od fotografa divoké přírody Petra Slavíka.

  • Líbí se vám, co děláme a chcete nás podpořit?

    Vyberte si dárky z našeho katalogu:

  • Všechny možnosti, jak náš projekt můžete podpořit najdete tady>>.

  • Do you like our Project?

    See the possibilities how you can support us>>.

  • Facebook