Výzkum a ochrana ohrožených druhů Filipín

O projektu

Tento projekt je zaměřen na výzkum a ochranu ohrožených druhů filipínské fauny in-situ, tedy v místě jejich přirozeného výskytu. Filipíny patří mezi světová ohniska biodiverzity (biodiversity hotspots) s vysokým stupněm ohrožení, kam by měly být v současnosti soustředěny ochranářské aktivity.

Od samého začátku se zaměřujeme na nártouna filipínského (Tarsius syrichta).

Nártoun filipínský je hmyzožravý primát s obrovskýma očima a dlouhými přísavkovitými prsty, jehož drobné tělíčko se vejde do dlaně. O tomto zajímavém tvoru toho věda doposud mnoho neví.

Na Filipínách se vyskytuje pouze jediný druh Tarsius syrichta. Nártoun filipínský obývá poslední zbytky lesa na několika ostrovech Filipín. Nártouni jsou ohroženi zejména v důsledku úbytku přirozeného prostředí, ale také lovením pro trh se zvířaty kvůli jejich vzezření roztomilých okatých skřítků.

Kromě nártounů jsou ohroženy ztrátou prostředí i další unikátní druhy, na jejichž výzkum, ale také ochranu jejich přirozeného životního prostředí se zaměřujeme, zejména se zajímáme o ohrožené druhy ostrova Dinagat. Během naší terénní práce v roce 2012 jsme znovuobjevili velemyš dinagatskou (Crateromys australis), kterou jsme poprvé ve volné přírodě vyfotili a natočili. Vůbec první videozáznam se nám povedlo pořídit i u dalšího ohroženého druhu srstína dinagatského (Podogymnura aureospinula).

Cílem projektu Tarsius je integrace výzkumu, ochrany i vzdělávání široké veřejnosti.

Naše dosavadní úspěchy

Výzkum a chování volně žijících nártounů

Nártoun filipínský je jedním z nejméně prozkoumaných nočních primátů. Detailní informace o jeho biologii stále chybějí. V letech 2009-2010 jsme pomocí radio-telemetrie sledovali chování, využívání domovského okrsku, sociální systém a komunikaci u tohoto druhu.

Během dvou let jsme nasbírali cenná data ze dvou lokalit na ostrově Bohol. Získaná data nejen že rozšíří naše znalosti o tomto druhu, ale budou moct být využita i při plánování dalších ochranářských aktivit. Průběh projektu a výsledky byly prezentovány na odborných konferencích, opublikovány ve vědeckých časopisech či knihách a další jsou připravovány k publikaci.

Problematika chovu nártounů v zajetí v turistických stanicích

V roce 2010 jsme se zapojili do monitoringu situace nártounů chovaných v zajetí a zneužívaných jako turistická atrakce na ostrově Bohol. Na základě našeho průzkumu představeného ministru životního prostředí a další zodpovědným osobám bylo v prosinci 2010 svoláno jednání, na kterém se téma projednávalo.

Také jsme představili návrhy, za jakých podmínek by nártouni měli být chováni.

Pokud chcete ale nártouny i Vy vidět na vlastní oči, lepší volbou je stanice v Corella spravovaná The Philippine Tarsier Foundation.

Chovné centrum pro nártouny

V návaznosti na to jsme se rozhodli vybudovat centrum pro ochranu nártounů v Bilaru na Filipínách, ve spolupráci s organizací Wings of Serenity (spravující také Bohol Habitat Conservation Centre v Bilaru). Centrum bylo vybudováno na Filipínách, což pomohlo omezit faktory, které mohly v minulosti vést k neúspěchu – stres během přepravy, klima, potrava. S jeho stavbou jsme započali v roce 2012 a v roce 2014 přišel první sameček, následujícího roku samička. 

V roce 2017 jsme se dočkali prvního úspěšného odchovu mláděte, což je veliký úspěch nejen na Filipínách, ale i v rámci světové zoologie, jelikož mládě úspěšně přežilo nejen kritickou dobu po porodu, ale také první rok, kdy drtivá většina mláďat v zajetí umírala. V roce 2018 převzala centrum plně pod svoje vedení organizace Wings of Serenity, které Projekt Tarsius předal veškeré znalosti a zkušenosti.

Znovuobjevení velemyši dinagatské

V roce 2012 jsme během terénního výzkumu na ostrově Dinagat znovuobjevili kriticky ohroženou velemyš dinagatskou (Crateromys australis), která už byla téměř považována za vyhynulou. Druh byl dříve spatřen pouze jednou a to před 37 lety. Více zde>>

Průzkum a mapování potenciálních chráněných území na ostrově Dinagat a monitoring ohrožených druhů

Znovuobjevení velemyši dinagatské pomohlo rozběhnout ochranářské aktivity a nastartovat projekt zaměřený na zmapování a vyhlášení celkem 1000ha chráněných území na ostrově Dinagat. V listopadu – prosinci 2016 proběhla česko-filipínská expedice. Téměř po pěti letech se podařilo ve stejné lokalitě opět zdokumentovat velemyš dinagatskou či nártouna filipínského, dinagatského poddruhu. Kromě toho se podařil další unikátní úspěch a to pomocí fotopasti zachytit vzácný druh srstína dinagatského, příbuzného našim ježkům, což je vůbec první záznam živého jedince v přírodě. Více zde>>. Následoval další monitoring zvířat na ostrově Dinagat v roce 2019.

Rozvoj ekoturistiky

V rámci projektu Tarsius jsme se zaměřili na rozvoj ekoturistiky v národním parku Rajah Sikatuna na ostrově Bohol, což přispěje jednak ke zvýšení povědomosti o nutnosti ochrany přírody a jednak přinese přímý užitek místní komunitě v podobě nových pracovních míst. V národním parku jsme spolu s centrem Habitat Bohol začali organizovat noční safari, kde návštěvníci mohou obdivovat divokou přírodu včetně opic, nártounů, letuch, sov, nejrůznějších druhů hmyzu či rostlinstva, to vše za doprovodu anglicky mluvícího průvodce. Noční safari přinášejí nejen unikátní zážitek pobytu v nočním pralese, který působí doslova na všechny smysly, ale také pomáhá vzdělávat místní obyvatele a měnit jejich přístup k ochraně přírody. Dobrou zprávou je, že naše noční safari inspirovaly i samotné vedení národního parku a park samotný nyní nabízí celou škálu ekoturistických programů s průvodcem.

Osvětová činnost

V rámci našeho projektu se zaměřujeme na rozšiřování povědomosti o ohrožených druzích Filipín a ve spolupráci s místními partnery organizujeme vzdělávací aktivity. Školíme místní pracovníky a vychováváme mladé ochranáře. Pořádáme přednášky na místních školách a ve spolupráci s Philippine Science High School jsme vedli dvoutýdenní vzdělávací programy v letech 2009 a 2010. V letech 2014 – 2017 vzniklo několik vzdělávacích programů, kterými prošlo kolem 800 žáků i učitelů. Vyrábíme vzdělávací panely v anglickém i místním jazyce pro návštěvníky oblastí, kde se nártouni vyskytují, a informujeme místní lidi také v rámci různých setkání. Organizujeme přednášky pro širokou veřejnost a pokračujeme s osvětovou činností také v České republice. Více najdete v sekci Média.